O nas

 

Witamy na stronie www.dobra-zywnosc.pl – portalu zajmującym się promocją ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

Znajdziesz tutaj firmy, które posiadają wyjątkowe produkty spożywcze. 

www.dobra-zywnosc.pl jest profesjonalnym i szybkim źródłem pozyskiwania szczegółowych informacji o produktach spożywczych, producentach.

Dzięki naszemu portalowi pomożemy Państwu w wyborze dobrej żywności.

Działamy na terenie całego kraju

Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszym serwisem 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego serwisu.

 

§ Postanowienia ogólne regulaminu

 1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie www.dobra-zywnosc.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
 3. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.
 4. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.
 5. Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.
 6. Za datę zawarcia umowy uważa się datę udzielenia zlecenia i akceptacji warunków przez Klienta.
 7. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
 8. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
 9. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail oraz listem poleconym.
 10. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 11. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną bądź elektroniczną.
 12. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego.
 13. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
 14. Klient dodając informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal www.dobra-zywnosc.pl w celach promocyjnych. Jednocześnie zapewnia o nieudostępnianiu danych odbiorców, do których kierowane są mailingi. 
 15. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we wpisie bez ograniczeń w ciągu roku kalendarzowego: to jest w czasie trwania abonamentu.
 16. Klient decydując się na współpracę poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.
 17. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.
 18. Właściciel serwisu www.dobra-zywnosc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.
 19. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 15/06/2016